Stoupací úsek uzavře okruh

Koncem května vypsal Odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky v prostředí elektronického nástroje Tender Arena výběrové řízení k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu III. kategorie. Předmětem této výzvy bylo „Zřízení lesního chodníku Singltrek Prachatice-Stoupající úsek“. Stanoveným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší cenová nabídka včetně DPH. V řádném termínu podali nabídku 2 zájemci, hodnotící komise dne 4. června na základě předložených nabídek a jejich obsahu vybrala jako nejvýhodnější nabídku uchazeče firmu AGROMA PT, s.r.o. Zdenice, který podal nejnižší cenovou nabídku ve výši 1,36 mil. včetně DPH. Na uvedenou akci byla letos v dubnu ze strany města Prachatice podána žádost o dotaci od MAS Šumavsko, aktuálně čeká vedení města Prachatice na její vyhodnocení. „Jsme rádi, že budeme moci návštěvníkům Prachatic a okolí nabídnout další úsek Singltreků, tentokráte stoupací pruh, který umožní zokruhovat dosud vybudované singltreky. Následně bychom se rádi pustili do dalších nových sjezdových trast, kdy obliba tohoto sportu je stále na vzestupu. Navíc zde v Prachaticích je celá řada fanoušků cyklistiky a my bychom jim rádi nabídli pestré možnosti vyžití,“ upřesnil další kroky starosta města Jan Bauer.

Hulák otevře v pondělí

Letošní otevření letního koupaliště Hulák se podle informací z prachatické radnice přesouvá na pondělí 17. června od 13 hodin. Po celý červen pak bude v pracovní dny otevřeno od 13 do 19 hodin. O víkendech od 10 do 20 hodin, a to v případě hezkého počasí. Aktuální informace o tom, zda je otevřeno budou vždy v daný den ráno zveřejněny na webových stranách Sportovního zařízení města Prachatice a na sociálních sítích. V případě pěkného počasí můžou návštěvníci také využívat zrekonstruovanou terasu a zahradu u plaveckého bazénu, na kterou se vstupuje přes dětský bazén. K dispozici tam budou lehátka, odpočívat bude možné na celé ploše zahrady, kde jsou k dispozici velké slunečníky.

Základní školy v Prachaticích modernizují vybavení

Jednotlivé základní školy intenzivně pracují na modernizaci svých zařízení a současně vyhledávají externí zdroje na financování těchto záměrů. ZŠ a MMŠ Prachatice, Národní 1018 předložila radním projekt rekonstrukce laboratoře chemie, na který získala dotaci z Operačního programu IROP ve výši

1,97 mil. Kč. Předmětem rekonstrukce je kompletní renovace prostor odborné učebny laboratoře chemie, cílem renovace je podpořit zájem studentů o výuku technických předmětů na základní škole. Tyto prostory nebyly studenty používány z důvodu špatného technického stavu, nevyhovujícím

prostorovým podmínkám a zastaralému vybavení, které neodpovídá současným trendům při výuce. Součástí rekonstrukce jsou stavební práce týkající se rozvodů odpadů, vody a elektřiny, bude položena nová podlaha, dojde k úpravě zdí a bude pořízeno nové vybavení laboratoře včetně nábytku. Samotné

realizaci bude předcházet výběrové řízení. Rekonstrukce je plánována na období červenec - srpen 2024 v návaznosti na termín dokončeného výběrového řízení. Radní odsouhlasili předfinancování projektu ve výši 1,97 mil. Kč vč. DPH s následným dofinancováním ve výši 0,54 mil. Kč včetně DPH.

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 bude aktuálně podávat žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti gastro provozu ve školní jídelně do výzvy Operačního programu Životního prostředí v sekci Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře. ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 zahájí rekonstrukci gastro provozu již 25. června letošního roku.

Dětský den i nohejbal s podporou

V rámci majetkových otázek podpořili radní pořádání dětského dne v Osekách, který se uskuteční dne 5. července a konání 31. ročníku - FEFR CUP, který se uskuteční 27. července a jehož součástí je turnaj v nohejbalu a setkání občanů osad Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice. Dané aktivity zlepšují a obohacují náš společenský život i sousedské vztahy. Vážíme si ochoty pro svou obec a město něco dělat a energie organizátorů. Věříme, že tou největší odměnou jim bude vysoká účast.