Obyvatelé a uživatelů sociálních služeb stárnou (tč., je kolem 19 % seniorů ve městě nad 65 let věku), narůstá počet pečujících, lidí s dluhy, exekucemi, lidí, kteří potřebují různé kompenzační a rehabilitační pomůcky, aby mohli zůstat v domácím, přirozeném prostředí, je nedostatek odborného personálu.

Hana Vojtová ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana prošla s místostarostou celý domov, představila vize, konkrétní blízké i vzdálené cíle, metody i zaměstnance. I obyvatelé okukovali nového místostarostu. Závěrem byla zdůrazněna spolupráce s městem (byť domov je krajským zařízením), spolupráce při plánování služeb, kopírujících demografické studie do budoucna, podpoře obyvatel s domovským právem a nemající rodinu. Tč. je v domově 95 míst a cca 300 žádostí.

Sociální služby v Prachaticích.Zdroj: Jiří Gabriel Kučera

Hana Vlasáková, ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory pozvala místostarostu nejen do kanceláře odborného sociálního poradenství pro seniory a zdravotně postižené, vysvětlila systém poskytování pomoci, ale ukázala prostory, kde se schází přes deset neziskových organizací, funguje Klub SenSen, kde je prostor na potravinovou pomoc, bezbariérové WC a systém přidělování euroklíčů a zámků, Prachatický dobročinný obchůdek i půjčovna kompenzačních a protetických pomůcek. Jen v půjčovně od počátku roku bylo zapůjčeno přes dvě stě pomůcek.

Cesta po sociálních službách byla zakončena dnes v o.p.s. KreBul Prachatice. Zdeněk Krejsa, ředitel představil všechna pracoviště (ICM, Občanskou poradnu, Komunitní centru, Poradnu zdravého životního stylu, projekt EU zaměstnávání zdravotně postižených, SeniorPoint, Dobrovolnické centrum) a projekty, které v současné době společnost realizuje. Pozval místostarostu na exkurz nejen po domu, ale i do zahrady, ubytování. Sdělil také aktuality – řeší výběrové řízen na firmu, která vybuduje v Prachaticích komunitní centrum, řeší oplocení kolem vysazeného stromu Svobody, řeší nové zaměstnance (tč. je v KreBulu 6 zaměstnanců), projektové dokumentace, finance atd. Hodně se mluvilo o lidech, kteří navštěvují občanskou poradnu, o lidech, kteří jsou našem městě zadlužení, je uvalena na ně exekuce, jsou hlášeni na úřadu jako „lidé bez domova“, hovořilo se o velkém nárůstu zájmu o tuto sociální službu.

Hanka Rabenhauptová