Ministr kultury Daniel Herman zrušil rozhodnutí prohlášení rodinného domu Johanna Nepomuka Krale č.p. 364 v ulici Nádražní v Prachaticích za kulturní památku.


Jenomže Kralova vila se fakticky nestala kulturní památkou, protože rozhodnutí ministerstva nenabylo právní moci. Stalo se tak proto, že účastník řízení podal proti rozhodnutí v zákonné lhůtě ministerstva rozklad. Řízení tedy stále běželo, a tudíž vila nemohla být „ze seznamu vyřazena". Na žádném totiž nebyla. Na základě podnětu o rozhodnutí ministerstva kultury jednala rozkladová komise, která doporučila ministru kultury ve věci rozhodnout. Řízení tedy bude dále pokračovat.

Ministr Daniel Herman tak učinil z důvodu, že je nutno provést důkladný test proporcionality ve věci střetu dvou veřejných zájmů. „Ministr konstatuje, že v řízení nelze rozhodovat výlučně na základě odborného zkoumání a prokazování existence památkových hodnot objektu, neboť existuje zásadní střet dvou protichůdných veřejných zájmů, a to veřejného zájmu na ochraně kulturního dědictví s veřejným zájmem na realizaci přeložky silnice za účelem zajištění bezpečnosti občanů, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížení vlivů silniční dopravy na zdraví,“ tlumočil Antonín Jurčo, vedoucí stavebně správní odboru MěÚ Prachatice, právní názor ministra.

Podle doplňujících informací z ministerstva kultury veřejný zájem související s výstavbou silničního obchvatu Prachatic, jehož schválená trasa předpokládá demolici předmětné vily, nevyhodnotilo ministerstvo dostatečně. Vzhledem k tomu, že ministerstvo kultury není odborně kvalifikováno k posuzování otázek týkajících se problematiky silničního obchvatu, bude nutno opatřit odborný posudek nebo odborné vyjádření k tomu příslušného orgánu státní správy (kupř. ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj).

Ruce do klína s rozhodnutím ministra kultury rozhodně nesloží spolek Živá vila. Ústy Barbory Staňkové vzkazuje, že vilu chce zachránit. „Budeme pokračovat v práci. Víme, co teď uděláme, ale nechceme nic z logických důvodů medializovat předem,“ řekla včera. Podle jejích slov si vila záchranu zaslouží. Upřednostnit veřejný zájem přeložky před historickou hodnotou objektu je podle ní alibismus. „Přeložka v následujících dvaceti letech rozhodně nebude. A snaha o její realizaci je z mého pohledu plýtvání veřejnými prostředky,“ shrnula Barbora Staňková.

Kralova vila:Kralova vila byla postavena v letech 1931 až 1932.
- Jako dům sloužila pouze do roku 1945, poté byli jeho majitelé vystěhováni a vila sloužila jako sklad a kanceláře.
- Od roku 1948 byly v Kralově vile umístěny jesle. Ty vystřídala mateřská škola a školní družina. Družina prostor opustila v roce 2009.
Kralova vila v PrachaticíchZdroj: Poskytl spolek Živá vila- V roce 2014 město Kralovu vilu, která je od 70. let minulého století určena k demolici, pronajalo jako komunitní zahradu. Na základě toho vznikla iniciativa Živá vila.
- Návrh na prohlášení Kralovy vily památkou podal spolek Pelyněk v listopadu 2014.
- Ministerstvo zahájilo řízení v červnu 2015.
- Kulturní památkou se stala 1. září 2016.
- Město proti rozhodnutí ministerstva loni v září podalo rozklad.
- Smlouvu na pronájem město Prachatice vypovědělo k 30. září 2016.
- Ministr kultury rozhodnutím z 28. 2. 2017 zrušil rozhodnutí Ministerstva kultury, kterým byla za kulturní
památku prohlášena Kralova vila v Prachaticích. Tímto rozhodnutím zároveň věc vrátil ministerstvu k novému projednání.


Za rozhodnutí ministra je prachatický starosta Martin Malý rád. Ví, že nejde o konečné řešení. „Vilu necháme do finálního rozhodnutí ministerstva tak, jak je nyní. Dostali jsme se do nejistoty, a ta pro nás stále trvá," řekl. Ministerstvo musí zajistit podle jeho slov posudky z oboru dopravy a možná i životního prostředí. Podle nich rozhodne znovu. Na verdikt budou Prachatičtí jako majitelé objektu čekat další měsíce.