Iniciativa Živá vila, do které se hlásí stále větší počet dobrovolníků, se v letních měsících rozjela na plné otáčky. Téměř každý týden připravuje některou z kulturních či společenských akcí. „Těmito akcemi plynně navazujeme na květnovou událost s názvem Vivat Vila!, které se zúčastnilo přibližně 300 lidí. Velice mile nás překvapil postoj veřejnosti, a proto jsme se rozhodli na léto připravit co nejpestřejší program, který má za úkol vilu nadále kulturně oživovat. V rámci těchto aktivit jsme například postavili pec a pořádáme každou středu veřejná pečení. V srpnu chystáme také veřejné vystoupení básníků z jižních Čech," vyjmenovala některé z chystaných akcí Pavla Zelenková, která má vilu od města v pronájmu od října 2014.


Plánovaná demolice, kterou chce město ve spolupráci s krajem kvůli vybudování silniční přeložky provést, se musí alespoň prozatím pozastavit. Ministerstvo kultury ČR totiž započalo řízení na vyhlášení daného objektu nemovitou kulturní památkou. „V půlce června nám ministerstvo kultury sdělilo, že na podnět spolku Pelyněk zahájilo správní řízení o prohlášení rodinného domu Johanna Nepomuka Krale za kulturní památku. V současné době se tedy vila musí chránit před zničením nebo jakýmkoliv poškozením. Tento stav bude trvat do té doby, než se ministerstvo kultury rozhodne, zda budovu prohlásí či neprohlásí kulturní památkou," sdělila za spolek Pelyněk jeho předsedkyně Kateřina Wagnerová.


Prachatické vile svítá na lepší časy hlavně díky podpoře iniciativy Živá vila, která se v nejbližších dnech přemění do nového spolku. „V současné době zakládáme spolek s názvem Živá Vila, jehož hlavním cílem je záchrana Kralovy vily. Budeme se tak moci účastnit správních řízení, ve kterých jsou dotčeny zájmy vily. Mezi účely spolku bude patřit také hledání vize budoucího využití stavby a ochrana údolí Živného potoka, v čemž budeme spolupracovat se spolkem Pelyněk," uvedla předsedkyně budoucího spolku Živá vila Barbora Staňková.


Založení spolku by mělo dopomoci také k lepší komunikaci s městem Prachatice. „Stále zde vyvstává nedořešená otázka týkající se silniční přeložky II/141 v úseku Prachatice – Těšovice, která podle plánu vede přímo přes vilu. Chceme, aby se město k této situaci postavilo čelem a zvažovalo zachování této významné památky, jelikož obchvat v nedohledné době postaven nebude. To je čirý fakt, se kterým musíme pracovat," řekla k nedořešenému problému Barbora Staňková.


Za Krajský úřad, se k obchvatu vyjádřil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jiří Klása: „V takzvané bílé knize o dopravě, kde nalezneme koncepci veřejné dopravy, si každý může najít tři skupiny staveb rozdělené podle stupně priorit. Přeložka II/141 spadá do střední skupiny priorit, takže její realizace by mohla být provedena přibližně za sedm až patnáct let. Tento stavební projekt je tedy stále ve stádiu pouhých příprav."
V tuto chvíli členové Živé vily sbírají podpisy na petici za zachování vily a přehodnocení stavby přeložky.