„Určitě je to první z jelenů, o kterém víme, že své parohy shodil," řekl Adam Jirsa, který má péči o jelenovitou zvěř na území Národního parku Šumava na starosti. Svých parohů se Král lesa zbavil v několikatýdenním předstihu. Většina jelenů svou největší chloubu shazuje na přelomu února a března. „Zpravidla shazují jako první své paroží ti nejstarší jeleni, pak se přidávají ti mladší. Existují ale i výjimky a tou byl vždy tento jelen. Ten své paroží vždy shazuje jako vůbec první," dodal Adam Jirsa.

Král lesa, který byl díky svému paroží zvyklý na dominantní postavení ve stádu, o něj rázem přišel. „Ostatní ho přestali respektovat a on se v ten moment stáhnul do ústraní," doplňuje Jiří Kec, který turisty do pozorovací obůrky Beranky u Srní provází.

Na jaře začnou růst jelenům parohy nové. Jsou tvořeny kostí, která může denně vyrůst v průměru o 2,5 cm. U dospělých samců se na paroží navíc objevují jakési výrůstky, kterým se odborně říká výsady. Ty s přibývajícím věkem rostou a přibývají. Loni byl Král lesa „jen" dvacaterák. Letos má o dvě výsady více.
Bodová hodnota paroží by měla letos přesáhnout 210 bodů, což je hodnota zaručující udělení zlaté medaile. Loni mu, ještě jako dvacaterákovi, toto ocenění uniklo.  „Jestli dosáhne na zlatou medaili, rozhodne hodnotitelská komise k přehlídce trofejí, která se bude konat 19. března až 21. března ve Vimperku," uzavřel Adam Jirsa.

Pavel Pechoušek