Podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské vadí kraji celkový způsob projednávání nové zonace, která má platit patnáct let. Jde podle ní o zásadní dokument s velkým dopadem na území parku i kraje. Návrh zonace správa zveřejnila letos v lednu. „Návrh nové zonace představovala jen mapa, ze které bylo možné pouze vyčíst, do které zóny území spadá. Naprosto chybělo jakékoli zdůvodnění, proč tomu tak je a na základě jakých skutečností bylo území do dané zóny začleněno. Chyběla analýza ekosystémů, vyhodnocení dosavadní péče a rizik a k nalezení nebyly ani jakékoli odborné poznatky ze současného stavu přírody,“ řekla hejtmanka.

Podle náměstka hejtmanky Pavla Hrocha vadí kraji i to, že se nebraly v potaz názory kraje a obcí. „Správa Národního parku Šumava dlouhodobě nijak nereflektuje připomínky ze strany kraje a některých obcí a nemá ani snahu je jakýmkoli přezkoumatelným způsobem vypořádat,“ vysvětlil podání žaloby Pavel Hroch.

Správa parku stanovisko kraje nechápe. Podle jejího mluvčího Jana Dvořáka jednal ředitel správy parku Pavel Hubený se všemi, a i nad rámec zákona. „Osobně novou zonaci předjednával se zástupci obcí a osobně ji předjednával i se zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje, stejně jako s dalšími členy rady národního parku,“ řekl Jan Dvořák s tím, že některé obce o návrhu i nad rámec zákona hlasovaly v zastupitelstvech.

K nové zonaci také park připravil řadu seminářů, ředitel Pavel Hubený ji vysvětloval i ve veřejné debatě na Kvildě a nakonec 7. června novou podobu zonace schválila rada národního parku. Z šestačtyřiceti členů rady jich bylo na hlasování 41 a z toho 29 bylo pro, čtyři proti a osm se zdrželo.

Kraj a správa parku se názorově rozchází dlouhodobě a nyní tak jejich spory rozhodne správní soud.

Šumava. Ilustrační foto
Rada a Správa NP Šumava se dohodly na nové zonaci