Celkem 217 milionů korun si rozdělí žadatelé o dotace v rámci 20 dotačních programů, jejichž vyhlášení a pravidla ve čtvrtek 28. listopadu 2019 schválili radní Jihočeského kraje.

Podle náměstka hejtmanky Pavla Hrocha došlo i k menším úpravám programů. Radní vyšli vstříc například menším obcím, aby v dotačním programu mohly dosáhnout na peníze určené na opravu silnic.

Pravidla, formuláře žádostí a další náležitosti budou zájemcům k dispozici od pátku 29. listopadu na webových stránkách kraje pod odkazem DOTACE FONDY EU, v sekci Programové dotace Jihočeského kraje - Aktuální výzvy. Od této doby je zároveň podle Hany Brožkové z oddělení informací konzultovat dotazy s příslušnými garanty a administrátory.

Vlastní podávání žádostí do těchto programů začne 2. ledna 2020 a skončí 17. ledna 2020 ve 12 hodin. Novinkou tzv. první vlny dotačních programů je možnost příspěvku na výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel. Dalších 13. programů v rámci 2. vlny pak bude vyhlášeno 31. ledna 2020.