„Začali jsme tedy přemýšlet o uzavření nových smluv a dospěli jsme k závěru, že bude lepší usilovat o odkoupení pozemků," tvrdí tajemník města. Podle něho by se totiž městu nevyplatilo dále platit nájem, který by za několik let mohl vlastně činit tolik, kolik náklady na zakoupení pozemků. Petr Kotrba dále uvedl, že město nadále jedná o výši ceny tisíců metrů čtverečních půdy, která se rozkládá na břehu Podroužku.

Část z výměry, která je vedena jako nekomerční veřejná plocha, by mohla být podle jeho informací městu bezúplatně převedena. „Takto bychom mohli získat téměř devět a půl tisíce metrů čtverečních. Cena zbytku musí být ještě dohodnuta," upřesnil tajemník města, který je přesvědčen o tom, že jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových by brzy mohla pokročit ke všeobecné prospěšnosti. „Je patrné, že úřad samotný vystupuje korektně a stejně jako nám mu jde především o to, aby se vše vyjednalo ke spokojenosti obou stran," podotkl Petr Kotrba.

Na otázku, jak by město se získanými pozemky naložilo, odpověděl tajemník přímo s tím, že Netoličtí nemají ambice měnit stávající funkci autokempu a chtějí svým jednáním pouze ulehčit situaci Tělovýchovné jednotě Netolice a akciové společnosti Autokemp Podroužek. Těm právě roztříštěnost majetkových poměrů v kempu brání dalšímu rozvoji. Jak uvedla provozní kempu Dana Mužíková, připravuje kemp ve spolupráci s městem projekt na vytvoření sportovního zařízení, které by bylo součástí kempu.

„Jednání jsou ale v počátcích, takže čekáme, jak se situace vyvine," řekla Dana Mužíková. Více o plánovaných akcích prozradil znovu tajemník města. „Rádi bychom rozšířili areál veřejného koupaliště a propojili ho s areálem kempu. Tam je situováno nezbytné sociální zázemí," upozornil tajemník. Dále by se mohly rozšířit také další plochy pro veřejné využití například pro hasiče či modeláře. „A časem bychom zde vybudovali i rezervní plochy pro volnočasovou infrastrukturu, například dětská hřiště nebo senior park," představil nápady města jeho tajemník. Jak se prodej pozemků vyvíjí, bude Deník nadále sledovat.

Nápady na využití kempu:

- město bych tělo rozšířit areál veřejného koupaliště a propojit ho s areálem kempu, nachází se v něm totiž sociální zázemí
- vzniknout by mohl také senior park se fitness prvky a dětská hřiště
- část ploch by mohli využívat hasiči nebo modeláři
- kemp u Podroužku zůstane