To vimperské totiž letos a dost možná ani v příštím roce neotevřou.  Zato na ně bude nejpozději od konce příštího roku čekat nový nerezový bazén i s tobogánem a dalšími vodními atrakcemi místo současných tří betonových.
Ještě než ale zastupitelé rozhodli koupaliště letos neotevřít, schválili podstatnou věc, a tou bylo přijetí úvěrové smlouvy na financování stavby. Podmínkou dotace je totiž předfinancování z vlastních zdrojů v kompletní částce včetně podílu i dotace, která bude městu vrácena teprve po dokončení stavby a jejím vyúčtování. Jak uvedla vedoucí finančního odboru městského úřadu Vimperk Jana Králová, výběrová komise vybrala jako nejvhodnější nabídku Komerční banky. „Smlouva počítá s úvěrem do 30 milionů korun a tuto částku nemusíme čerpat celou. Ukončení stavby je plánováno na konec roku 2014, v následujícím období by nám měl ROP vrátit dotační podíl, který bychom ihned splatili. Zbylou částku bychom pak spláceli po do pěti let," shrnula Jana Králová.
Rozhodnutí zastupitelů neotevřít v souvislosti s plánovanou výstavbou první etapy areálu vodních sportů se sice dalo po přiznání dotace z regionálního operačního programu očekávat, do pondělního jednání ale nebylo jisté. Nakonec ale zastupitelé zvážili všechna pro a proti a přiklonili se k variantě letní koupaliště už letos neotevírat. Nejen, že tím ušetří náklady na provoz a ztrátu z úniku vody, ale mohou začít už s přípravnými pracemi. Ty by se podle slov starosty Bohumila Petráška měly týkat jak hydrogeologického průzkumu, tak obnovy současného objektu šaten a zázemí pro návštěvníky. S výstavbou nových totiž aktuální první etapa nepočítá.
V rozhodování hrály roli i náklady na provoz letního koupaliště. Ty rok co rok  zvyšoval především únik vody. V předloňském a loňském roce jen za tento únik muselo město zaplatit řádově tři až čtyři sta tisíc korun. „Sice už jsme měli připravena technická řešení zamezující úniku vody, nicméně ta by si vyžádala poměrně vysoké náklady a na podzim bychom to stejně bourali," upozornil starosta Petrášek.
V případě provozu koupaliště bez realizovaných opatření a při vědomí, že v loňském roce byla spotřeba vody téměř 14,5 půl tisíce metrů krychlových a letos by mohla být ještě vyšší, je odhadovaná  ztráta tři čtvrtě milionu korun. „Jsme přesvědčeni, že je vhodnější tyto prostředky využít jinak, a to jak v zimním stadionu, tak v areálu TJ Šumavan Vimperk. Jako problematický se v případě provozování v letošním roce jeví i získání povolení provozu od Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích. Souhlas zatím nebyl žádán a opatření, která by s ním souvisela, by byly vyhozením prostředků na nejistou sezonu," dodal starosta.
Pro neotevření letního koupaliště byla i zastupitelka Dagmar Rückerová. „Patřím mezi ty, kteří každý rok na koupaliště chodí, a jak se tu tak rozhlížím, možná, že ze zastupitelů jsem jediná. Přesto tvrdím, že je potřeba koupaliště zavřít už v letošním roce. Je nesmysl vydávat za této situace na provoz koupaliště dotaci 750 tisíc korun," uvedla.
K argumentům, proč neotevřít koupaliště v letošním roce a ušetřené peníze investovat do sportovišť se připojil i zastupitel Pavel Dvořák. „Jen upozorňuji, že Jihočeský kraj uvolnil na rekonstrukci hřiště u Základní školy ve Smetanově ulici pro letošní rok více než 300 tisíc korun a je potřeba, abychom počítali s podílem města," připomněl Pavel Dvořák.