K využití areálu letního koupaliště nejen pro stavbu krytého bazénu, ale nově také pro jeden venkovní bazén totiž dali v pondělí souhlas vimperští zastupitelé. Z možných variant řešení, které nabízeli od zachování pouze současného areálu přes variantu jen krytého plaveckého bazénu až po kombinaci kryté haly s venkovním bazénem a plochou pro slunění tak zastupitelé na základě rozboru architekta Pavla Lejska vybrali posledně jmenovanou možnost.


Podle Pavla Lejska je současný stav letního koupaliště udržitelný ve výhledu jednoho až dvou let. „Lze opravit sice existující pískové filtry, nicméně areál v takovém stavu nelze dlouhodobě provozovat, natož realizovat větší opravy," zdůraznil architekt Lejsek s tím, že z hlediska současné legislativy nesplňuje na letním koupališti platnou normu prakticky nic. A to se týká nejen technologie nutné k provozu, tak samotných šaten a zázemí. „Na otázku, zda je ekonomická rekonstrukce současného zařízení, musím odpovědět, že není. Z našeho pohledu by to totiž obnášelo nejen prostou výměnu technologie, ale rekonstrukci všech bazénových těles," upozornil Pavel Lejsek, podle něhož se rekonstrukcí myslí doplnění trysek, veškeré technologie a existující bazény zbourat a řešit tak, aby splňovaly současné hygienické normy.


Je jasné, že letní koupaliště tak, jak je Vimperští znají a využívají, má na kahánku. Architekt proto řešil na základě požadavku radnice i možnost pozměnit existující projekt posunutím kryté haly tak, aby se do areálu vešel také venkovní bazén a navíc se našla i plocha na nezbytně nutné solární panely, které by spolu s tepelnými čerpadly zajišťovaly ohřev vody pro venkovní bazén. Ten by měl být nerezový. „V klimatických podmínkách Vimperku je v takovém případě jistota životnosti dalších padesát let a nehrozí neustálé opravy obložení klasické bazénové vany," odůvodnil Pavel Lejsek zastupitelům částku necelých deseti milionů korun za vlastní bazén. Celkové náklady jsou odhadovány na zhruba 24 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty.


Ty ovšem město Vimperk nemá a s vlastními prostředky v takové výši nemůže příliš počítat ani v případě, že by došlo ke změně zákona o rozpočtovém určení daní. Podle místostarostky Jaroslavy Martanové je nezbytně nutné mít tedy hotovu projektovou dokumentaci pro případ, že se objeví vhodné dotační tituly, aby se mohlo město Vimperk ucházet o finanční podporu z jiných zdrojů.


Alespoň letošní sezonu letního koupaliště by na základě rozhodnutí zastupitelů měla vyřešit pouze drobná oprava existujícího zařízení za šedesát tisíc korun. Definitivně jasno ale není. Vedení radnice totiž v tuto chvíli čeká, s jakým výsledkem skončí žádost o udělení výjimky na provoz Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích. Rozhodnutí by mohlo být známo v příštím týdnu.

Odhad nákladů na areál vodních sportů ve Vimperku:

Bazén 9,8 mil. Kč
Tobogán 3 mil. Kč
Technologie úpravy vody 3,8 mil. Kč
Solární ohřev 2,5 mil. Kč
Stavební celky 5 mil. Kč
Celkem 24,1 mil. Kč
Podle architekta Pavla Lejska je možné odhadované investiční náklady snížit v případě, že součástí venkovního areálu nebude tobogán hned, ale bude doplněn v budoucnu, což studie zvažuje. Do částky za stavební celky jsou započteny například i bourací práce a je možné je zlevnit v případě, že by beton z bazénových van byl po recyklaci využit do podloží pro přístupové komunikace.