„Museli jsme to začít řešit. Bylo několik variant, buď vybudovat zcela novou plynovou kotelnu, což by stálo asi dva a půl milionu korun, a nebo zabudovat repasovaný hořák do stávajících kotlů, což by stálo asi šest set tisíc,“ vyjmenoval možnosti vytápění starosta s tím, že město obdrželo mimořádnou nabídku od firmy, která by celou akci zainvestovala.

„Také by garantovala cenu tepla, a to v takové hodnotě, jako je nákupní cena plynu,“ uvedl netolický starosta se slovy, že zmíněná nabídka obsahovala i to, že stávající kotelna bude vybudována na takzvanou peletkovou kotelnu.

„Nyní nás čeká vyřezání stávající kotelny a její vyklizení. Zkrátka musíme co nejdříve připravit podmínky tak, aby se mohlo začít budovat,“ podotkl Petrášek a zmínil se, že vše by se mělo stihnout do začátku topné sezony, i když to bude rozhodně časově velmi náročné.
Podle něj by Netoličtí mohli za teplo platit méně. „Pokud opravdu klesne cena plynu, mohli bychom tak zůstat na úrovni minulého roku, možná by ale obyvatelé za teplo zaplatili ještě méně,“ upřesnil starosta Petrášek.

Ze studie a nabídky mimo jiné také vyplývá, že firma propojí kotelnu v Hornické ulici a v ulici 9. května v Netolicích.

„Na tu bychom napojili ještě další větev. Do ní by spadalo vytápění místního domu dětí a mládeže, základní umělecké školy, mateřské školy a v neposlední řadě sportovní haly. V každé z vyjmenovaných budov se totiž doposud topilo něčím jiným,“ doplnil Oldřich Petrášek.