„V minulých měsících byly vykopány zdi kostela svatého Jana, kde archeologové našli raně středověké náhrobky,“ uvedl starosta města Netolice Oldřich Petrášek.
V následující letní sezoně by archeologové měli tyto náhrobky prozkoumat.
„Zkoumat se bude především to, co se pod náhrobky nachází. Jedná se o nálezy kostí z jednotlivých vrstev dvou archeologických sond, a to hlavně obsah konkrétních objevených hrobů v těchto sondách,“ upřesnil starosta města Oldřich Petrášek.
Kosti z jednotlivých vrstev zpravidla pocházely z více jedinců, jejichž počet se někdy nedal ani přibližně určit.

Více v tištěném vydání v úterý 30. prosince 2008.