Jedinečný nález, který se povedl archeologům Prachatického muzea, se nejspíš v nejbližších sto letech nikomu dalšímu v Prachaticích nepovede. Marek Parkman a Jindřich Vágner dostali před třemi týdny možnost podívat se pod podlahu presbytáře kostela sv. Jakuba na Kostelním náměstí.

Kostel prochází rekonstrukcí, a protože se propadala podlaha presbytáře, řemeslníci ji zčásti rozebrali, aby ji mohli vyrovnat. „Byla to obrovská náhoda, jinak bychom se sem nedostali,“ vysvětluje Marek Parkman. Po dvou týdnech usilovného zkoumání kromě pěti hrobů, které patří duchovním, patronům kostela nebo váženým prachatickým měšťanům, našli něco naprosto nečekaného.

Bude se tak upravovat pohled na dobu vzniku prachatického kostela. „V celé šířce přesbytáře jsme objevili zeď, která naznačuje, že původní kostel byl menší a závěr presbytáře byl pravoúhlý a ne polygonální. Znamená to, že kostel byl nejméně jednou rozšiřován,“ říká s nadšením Marek Parkman a Jindřich Vágner ve zhruba metr širokém výkopu ukazuje zbytky původního zdiva.

Dnešní oltář je podle jejich zjištění již jakoby vně nejstaršího kostela. Archeologové měli velké štěstí, jednu ze čtyř sond totiž udělali na odkryté podlaze a přesně v místě původní zdi. Stačilo málo a představa o stavbě kostela zůstala pořád stejná. Teď se bude měnit.

„Ještě, že se ta podlaha propadla,“ říká s úsměvem Jindřich Vágner a ukazuje na zbylé tři sondy podél bočních zdí presbytáře, které odhalují zbytky staré maltové podlahy. Archeologové mají ještě pár dní na to, aby nález důkladně zdokumentovali. Pak řemeslníci vše vrátí do původního stavu.

O práci archeologů se dozvíte více v tištěném vydání Prachatického deníku ve středu 24. června.