„Jde o figurální výjevy sv. Václav, Veronika, Šebestián, Barbora a Kateřina či Poslední soud Tlama Pekelná. Pak se tu nachází ještě jedna malba, a to sv. Jeronýma. Ta je dokonce již ze čtrnáctého století,“ popisoval nález restaurátor Tomáš Skořepa. Ten se společně s Jiřím Maškem zasloužili o zrestaurování všech maleb. „Tušili jsme, že tu něco bude. Musím se ale přiznat, že tolik maleb nečekal nikdo. Navíc jsou poměrně dobře zachovalé, a to i přes to, že se na jejich stavu nepříznivě podepsalo například vedení elektřiny a podobně,“ upozorňoval restaurátor Jiří Mašek.

Na návštěvníky ale při odhalení maleb nečekal jenom krásný pohled na originální díla, ale také působivý zpěv místního sboru Maraveja pod vedením Martiny Pivoňkové. Restaurátoři Jiří Mašek a Tomáš Skořepa také zájemcům podrobně malby a jejich zrestaurování popsali a ochotně jim zodpověděli jejich dotazy.

Podle slov Tomáše Skořepy se podobných maleb v současné době objevuje v České republice jen málo. „Je to unikátní nález. Podobné malby se sice nacházejí i v boční kapli sv. Jana Nepomuka Neumanna, ale tam má veřejnost přístup jen zřídka. Nyní je mohou obdivovat přímo v presbytáři. Tyto malby měly pro dřívější návštěvníky kostela důležitý význam. Umocňovaly totiž dojem z náboženských obřadů a podobně. Návštěvníci kostela si tak dotvářeli představu o tom, co vlastně slyší,“ upozorňoval Jiří Mašek.

Nejlépe zachovaná zůstala malba představující Poslední soud. „Ta zobrazuje hříšníky a Ďábla. Ten měl ale vyškrábané oči. Někdo malbu zcela určitě úmyslně poškodil, a to zřejmě někdy v šestnáctém století. Malba tímto jakoby ztrácí svoji životnost. Je to podobné dnešním útokům na předvolební bilboardy a podobně. Jednotlivá díla jsme ale znovu probudili k životu. Návštěvníci kostela se mají opravdu na co těšit. Investorem akce byla Římskokatolická farnost a zrestaurování maleb vyšlo na téměř půl milionu korun,“ dodal Tomáš Skořepa.

Návštěvníci kostela si malby pochvalovali. „Je to opravdu krásný pohled. Jsem ráda, že se zrestaurování podařilo. Byla by totiž škoda, kdyby tyto unikání malby zůstaly i nadále v presbytáři ukryté. Kostel teď vypadá úplně jinak,“ popsala své pocity ze sobotní návštěvy kostela Petra Vlčková z Prachatic.

Proč jsem chtěl vidět nové malby v kostele?

Markéta Hrabáková, Rudolfov
O plánovaném odhalení maleb jsem se dozvěděla z tisku. Vzhledem k tomu, že jsem dříve v Prachaticích bydlela, nemohla jsem si to nechat ujít. Proto jsem také ráda přijela až z Českých Budějovic. Malby se mi moc líbí. Kostel doslova rozzářily. Líbí se mi hlavně zajímavé pojetí jednotlivých postav. Pro kostel je to velký přínos.

Lenka Šobrová, Prachatice
Vždycky jsem se zajímala o dějiny umění. Proto jsem si nemohla nechat ujít slavnostní odhalení těchto maleb. Je na ně opravdu krásný pohled. Jsem také ráda, že se dočkaly zrestaurování. Byla by totiž velká škoda, kdyby zůstaly ukryté i nadále. Restaurátoři odvedli skutečně kvalitní práci. Kostel teď vypadá úplně jinak.