Pro to, že předsedu nezvolí, bylo jen devět z nich, dva byli proti a šest přítomných se zdrželo hlasování zcela.
Situaci tak musí vyřešit kontrolní výbor, který buď najde předsedu sám, nebo tajemník městského úřadu navrhne někoho, kdo bude dočasně pověřen plněním úkolů předsedy.
Bez předsedy je výbor od konce března, kdy se funkce oficiálně vzdal Michal Roháček.