Řízením výboru měl být pověřen Miloš Křivka. Na tom se však zastupitelé opět nedokázali shodnout, a to ani přesto, že mělo jít pouze o dočasné řešení situace. Sedm zastupitelů hlasovalo pro, dva proti, sedm se zdrželo a dva nehlasovali vůbec.
Kontrolní výbor nemá svého předsedu už od března letošního roku, kdy svůj mandát složil Michal Roháček (ČSSD) a zároveň také opustil post člena výboru. Prachatická ČSSD pak doplnila člena výboru, jím je od května Vladimír Lang. Ten ovšem na funkci předsedy nekandidoval.
Navrhovaný Miloš Křivka je sice členem kontrolního výboru, ale není členem zastupitelstva města. „Pověřen plněním úkolů předsedy může být jakýkoliv člen výboru. Je to v souladu se zákonem," upřesnil nedávno tajemník Městského úřadu Prachatice Karel Pašek.