Do šedých kontejnerů nepatří obaly znečištěné zbytky potravin, plechovky od barev, olejů a velké kovové předměty.

Kontejnery jsou nově:

ul. Krumlovská, na parkovišti u bytovek vedle Technických služeb

- ul. U Stadionu, u bytových domů naproti bývalé Jitoně

- ul. Požárníků, přístřešek u Štadvínu

- ul. Hradební, bytové domy vedle letního kina

- ul. Borová

- ul. Italská, přístřešek u č.p. 767

- ul. Národní, přístřešek u č.p. 1004

- ul. Budovatelská, přístřešek u č.p. 1000-1001

- Oseky