Ženy v dřívejších dobách trávily celé dny na polích a období konopické po žních pro ně bylo časem hájení, kdy si mohou poroučet jako muži. V průvodu jdou v krojích s různymi lahvičkami s alkoholem nebo s půllitrem piva. Hlavním hřebem je svatba Konopičáka a Konopičky, kteří se setkávají po dlouhém přemlouváním. Ne znamení úspěšného strvzení aktu je zapálena bouda, kde se Konopička ukrývala a celé procesí se odebírá do hospody. Ve Zbytinách má Konopická dlouholetou tradici, kterou v roce 1989 přerušla na dlouhých devatenáct let revoluce.