Událostem spojeným s koncem druhé světové války na Prachaticku je věnována nová výstava v Prachatickém muzeu.


Otevřena byla slavnostně ve čtvrtek odpoledne. A to hned u dvou příležitostí. Tou první je sedmdesáté výročí od konce druhé světové války, tou druhou pak celorepubliková akce Muzejní noc. Právě v souvislosti s květnovými oslavami uspořádalo Prachatické muzeum Muzejní noc letos o něco dříve.


Na rozdíl od sehrané bitvy před prachatickou radnicí, která byla spíše jen ukázkou dobových střetnutí a v Prachaticích samotných se nikdy neudála, nová výstava v Prachatickém muzeu představuje známá a hlavně méně známá historická fakta o událostech z konce druhé světové války na Prachaticku. „Jsem rád, že pan starosta a ostatní bitvu přežili, takže nás nečekají nové volby. Původně jsme chtěli dát guláš jen vítězům, ale ti Němci vypadali tak zbídačeně, že se dostalo i na ně," zažertoval v úvodu zahájení výstavy ředitel Prachatického muzea Pavel Fencl.


Nicméně události, které výstava připomíná, mnoho prostoru k odlehčení nedává. Podtrhl to také fakt, že otevření výstavy se zúčastnili také zástupci židovské obce Satu Mare v Rumunsku. „Jejich příbuzné se staly obětmi pochodu smrti ve Volarech. Pro nás je to skutečně vzácná návštěva," dodal Pavel Fencl, který se krátce po zahájení výstavy stal průvodcem komentované prohlídky.


Kromě vystavených exponátů stojí za pozornost jistě i televizní obrazovka, na které mohou návštěvníci sledovat originální záběry pořízené americkými válečnými kameramany. „Některé z nich mohla veřejnost vidět již v pořadu Karla Čáslavského Hledání ztraceného času. Jsou tam krásné záběry z osvobozování Sušice, byť termín osvobození je poněkud zvláštní za situace, kdy některá z armád dorazí do města, kde je již vlastně klid a pořádek," dodal ředitel Prachatického muzea k zažitému termínu osvobození.


Výstava otevřená ve čtvrtek v Prachatickém muzeu, bude veřejnosti přístupna až do 23. srpna. Přibližuje některé momenty z prvních květnových dnů, na deseti panelech jsou stručně připomenuty některé události z tohoto období na Prachaticku, ať už se to týká posledního padlého amerického vojáka, konce 1. tankové armády, demarkační linie, nebo partyzánské skupiny Šumava II. Ve vitrínách jsou dobová militária ze sbírek Prachatického muzea, Jihočeského muzea i soukromých sběratelů. Na monitoru si návštěvník může zvolit záběry amerických vojenských kameramanů zachycující nejen radostné okamžiky osvobození, ale také například pohřeb obětí pochodu smrti ve Volarech.