Letošní podzimní ohnisková deratizace v Prachaticích bude muset být v některých lokalitách intenzivnější, než tomu bývalo v uplynulých letech. Četnější výskyt hlodavců totiž zaznamenali například obyvatelé v lokalitě Na Sadech a stejné poznatky má i deratizátor Václav Štrobl. Možné spojení s vyšším výskytem potkanů v jiných částech města vidí Prachatičtí s ukončením provozu závodu společnosti Madeta.

Podzimní ohnisková deratizace začala podle Václava Štrobla v pondělí. „Tento týden budeme provádět průzkum. Každoročně začínáme kolem poloviny září. Letos jsme ve spolupráci s ČEVAKem zjistili, že se potkani rozšířili do míst, kde se obvykle tolik nevyskytují. Jedná se především o lokality Na Sadech a v kolonii Pod Lázněmi. Poměrně silný výskyt hlodavců v těchto místech mne docela překvapil. Vždy jsme to zde řešili spíše bodově, ale letos budeme muset akci rozšířit," potvrdil deratizátor.

Ten musí pokládání nástrah do kanalizace řešit v součinnosti s pracovníky ČEVAKu, aby při čištění kanalizace nedošlo ke znehodnocení nástrah. „Proto se tento týden provede monitoring a hlavní akce ohniskové deratizace bychom zahájili v pondělí," upřesnil Václav Štrobl. Standardně se začne na sídlišti Šibeniční vrch, odtud směrem do centra přes Sady a Lázně a zpět na staré město, kde bude zřejmě potřeba poklást nástrahy nadvakrát.

O tom, že četnější výskyt hlodavců v jiných lokalitách, než bylo v minulých létech obvyklé, souvisí s ukončením provozu závodu Madeta, není podle Václava Štrobla pochyb. „Určitě, i když nelze přesně určit, která lokalita je tím zasažena víc. Podobný příklad byl před zhruba šesti sedmi lety, kdy skončily odchovny prasat v Ostrově. V té době se ve Starých Prachaticích a Ostrově, kde před tím nebyly vesměs větší problémy s hlodavci, musel řešit jejich zvýšený výskyt. I v lokalitě kolem Madety budeme muset být po dohodě s městem důraznější," uvedl Václav Štrobl.

Obecně vzato potravinářské provozy musejí každý měsíc provádět tak zvané vyhledávání krizových míst v potravinářském provozu. „Když se to zjednoduší, musí se provádět kontrola výskytu hlodavců, kteří se v potravinářském provozu vůbec nesmí vyskytovat. Ale protože potravinářské provozy zpracovávají velké množství vody, která odtéká do kanalizace, hlodavce to do těchto oblastí přitahuje. Jakmile pak dojde k ukončení potravinářského provozu, dochází k rozlézání hlodavců do jiných míst, kde hledají zdroj potravy," shrnul Václav Štrobl.

Potkany ale nelákají jen zbytky a úkryt v kanalizaci. V uplynulých dnech se dokonce dostali otevřenými okénky do sklepních prostor některých domů. „Syn před pár dny našel dva mrtvé potkany. Dal jsem do okének sítě, ale někteří lidé otevřou okénka vedle, kde síť není," poznamenal obyvatel jednoho z domů v ulici Na Sadech. Pokud chtějí nebo musejí mít lidé otevřená sklepní okénka, měli by si je podle Josefa Štrobla opatřit venkovní sítí. „To byl právě případ jednoho z domů Na Sadech. Chápu, že lidé musejí občas sklepy vyvětrat, ale zejména v těchto měsících, kdy začíná být méně potravy, potkani cítí potraviny uskladněné ve sklepě," upozornil deratizátor.

Podle jeho dalších slov se tak trochu zapomíná, že deratizace by měla být až na samém konci. „V první řadě by měla být čistota. To se za dobu, kdy se ohnisková deratizace v Prachaticích provádí, výrazně zlepšilo. To, co bylo mezi paneláky kdysi a dnes, je značný rozdíl. Další věc je to, že pokud jde o zamezení pronikání hlodavců dovnitř objektů, lze využít i mechanické zábrany. Až v poslední řadě přichází ke slovu chemické prostředky na hubení hlodavců," doplnil Václav Štrobl.

Účinek látky obsažené v nástraze je úmyslně nastaven tak, aby tak zvaní ochutnávači nepošli ihned po požití nástrahy nebo aby na něm byly hned poznat příznaky otravy, protože zbylí potkani by se pak nástrahy ani nedotkli. Proto je potřeba, aby jed na potkany působil se zpožděním. Hlodavec se bude po požití účinné látky po zhruba třech až pěti dnech snažit hledat úkryt uvnitř. „Podle zákona na ochranu zvířat nesmíme otrávené kusy, lidově řečeno, dotloukat. Jediná možná cesta je nechat otrávený kus pojít, uhynulý pak sebrat a místo důkladně vydesinfikovat," upozornil Václav Štrobl. „Už se mi stalo, že mi volali z městské policie, abych přijel a zabil potkana v domě. To ale nemůžeme dělat. Jediný, kdo to může, je veterinář, i když prakticky si to nedovedu dost dobře představit. Proto je nejlepší v této fázi zamezit co nejvíc pronikání přiotrávených potkanů do domů," radí deratizátor.

Hubení hlodavců komplikují i další okolnosti. „Jestliže v kontejnerech končí více zbytků z kuchyní a domácností, komplikuje to pak následnou deratizaci. Potkani jsou chytří a pochopitelně, že když mají možnost, vyberou si zbytky jídla spíše než návnadu. I když bude sebelepší, čerstvé je prostě čerstvé," konstatoval Václav Štrobl.

Obecně vzato by si tedy měli lidé na vyhazování potravinových odpadků dávat větší pozor. „Na druhou stranu nejsou alespoň v Prachaticích zbytky jídla v kontejnerech takový problém, jako dělají drtiče domovního odpadu, kterým lidé posílají potkanům potravu přímo naproti. V takovém případě je pak hubení potkanů komplikované. Potkan je barvoslepý, takže se řídí čichem. Potravina ho láká víc a chuťově téměř vždy převáží nad nástrahou," zdůraznil Václav Štrobl.

A připojil vlastní zkušenost. „Když otevřete kteroukoli příručku deratizace, obsahuje doporučení, že by se v nástraze mělo potkanovi předložit něco, co v dané oblasti nemá. Jinak řečeno, v blízkosti cukrářského provozu by se tedy měla použít návnada s masokostní nebo rybí příchutí. Je zajímavé, že jsem několikrát postupoval přesně podle doporučení a myši si toho ani nevšimly. Účinek se dostavil až ve chvíli, kdy jsem použil nástrahu s chutí, kterou znají a v oblasti se vyskytuje," připustil Václav Štrobl, který z praxe ví, že je dobré vsadit na rybí moučku. „Potkan totiž pochází z močálů střední Indie, kde se živil rybami a jejich chuť má zakódovanou. Pokud tedy potřebuji odchytit potkana do pasti, používám buď rybu, nebo jablko, což je další návnada, které potkan neodolá," dodává Václav Štrobl. Takže kdo skladuje ve sklepě na podzim jablka a nechá otevřené okno, jakoby potkana zval k prostřenému stolu.

Ohnisková deratizace v Prachaticích:
Provádí se dvakrát ročně. V Prachaticích ji zajišťuje firma Agrochema Žitná. Aby měla smysl, musí se provést plošně, proto ji na veřejných prostranstvích zajišťuje město, v kanalizacích ve spolupráci s ČEVAKem a oslovováni jsou podle zákona rovněž vlastníci velkých areálů a rozlehlých výrobních či skladovacích objektů a v případě zjištění ohniska i vlastníci bytových domů. O deratizaci jsou obyvatelé informováni vylepením letáků s dobou zahájení a ukončení. Další informace lze získat na městském úřadě nebo přímo na telefonním čísle firmy Agrochema Žitná 602 253 578.