Zaplněný sál ZUŠky hltal skladby, které si děti pro své rodiče připravily. Studenti hry na kytaru pak na závěr společně zazpívali skladbu z filmu Kolja Chválím tě, země má.