„Zaměřili jsme se na jedinou nezpevněnou část této silnice. Jednalo se o téměř třicet metrů dlouhý úsek, který dostal balenou asfaltovou drť. Původní stav komunikace si již skutečně žádal nápravu. Problém je nyní vyřešen. Celkové náklady se vyšplhaly na částku dvacet tisíc korun, které obec hradila plně z vlastních zdrojů,“ uvedl místostarosta obce František Scherer.