„Bezúplatný převod je podle zákona, protože se jedná o komunikace, které je schopno město dále využívat. Řešili jsme to privatizačním projektem, ale dvě z komunikací, o které máme zájem, jsou v takovém technickém stavu, že jejich uvedení do řádného stavu by byla pro město značná finanční zátěž. Proto bylo s Pozemkovým fondem ČR dojednáno, že je před předáním opraví. Jedná se o komunikaci na Hajné hoře a zhruba osm set metrů propojení z Pravětína na Veselku,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Petrášek.

Další z komunikací v okolí osady Skláře nepřevzalo město z důvodu nevypořádaných majetkoprávních poměrů. „Cesty jsou ve skutečnosti jinde, než by podle zákresů měly být. Proto jsme se s Pozemkovým fondem ČR rovněž dohodli, že uvede tyto věci do souladu,“ potvrdil starosta Pavel Dvořák.