„Okresní sdružení České lékařské komory sdružuje všechny lékaře vyjma zubařů, kteří mají vlastní stomatologickou komoru. Jedná se o orgán, který by měl jak hájit zájmy lékařů, tak dohlížet na to, aby kvalitně odváděli svoji práci, a to jak po stránce čistě odborné, tak i po té etické,“ objasňoval čerstvě zvolený předseda okresního sdružení Josef Stern.
Okresní sdružení tak například řeší stížnosti, které vznesli proti lékařům nespokojení pacienti, zasahují ale také do zdravotnické politiky státu. Historie okresních sdružení České lékařské komory sahá až do dob první republiky. Po roce 1948 byla sdružení zničena, aby se znovu ustanovila až po roce 1989.
„Centrálním orgánem komory je její představenstvo, které může ovlivňovat projednávání přímo se zákonodárci. Regionální organizace mají možnosti ovlivňování samozřejmě omezeny. Můžeme se ale například účastnit výběrových řízení na zdravotnická zařízení, která se provádějí na krajské úrovni, a tím ovlivňovat dění na naší úrovni,“ vysvětloval Stern pravomoci, které okresní sdružení má.
Patří k nim také možnost sankcí pro lékaře, kteří svou práci odváděli proti lékařským zásadám. „Taková pochybení řeší Čestná rada, která je složena z lékařských kapacit. Nejvyšším trestem pak může být vyloučení z Lékařské komory, což vlastně znamená konec praxe,“ uzavřel Josef Stern