„Jedná se o rekonstrukci její části, která bude následně sloužit pro potřeby naší městské policie. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši čtyř milionů dvou set tisíc korun včetně daně z přidané hodnoty,“ přiblížil starosta města Vimperk Pavel Dvořák se slovy, že radou schválená komise je pětičlenná.