Martin Paštika po svém návratu ze zahraniční pracovní cesty tvrdí, že nerozumí tomu, proč by měla kolem nemocnice být atmosféra nedůvěry, jak nastínilo vedení Sanatoria Javorník.

Je změna provozovatele pro nemocnici riziko?


Nedochází ke změně provozovatele, ale ke změně jmenování správní rady. Provoz nemocnice bude nadále zabezpečovat Nemocnice Vimperk o.p.s. Přechod práv na Město Vimperk ohledně jmenování správní rady pokládám jako krok ke stavu, který byl záměrem zakladatele při založení o.p.s. Druhou otázkou ovšem je, kdo bude manažersky řídit nemocnici. Tady by město mělo postupovat zodpovědně a uvážlivě.

Bylo nezbytné, aby jednání kolem nemocnice vedly k současné situaci?


Myslím, že kolem této záležitosti jsou vytvářeny zbytečné emoce a mrzí mě, že se neřeší hlavní příčina dnešního stavu. Diskuse kolem nemocnice byla v rámci zastupitelstva zahájena na začátku tohoto roku, kdy Sanatorium Javorník požadovalo odprodej nemovitostí v areálu bývalé nemocnice, resp. požadovalo bezplatné vložení majetku do Nemocnice Vimperk o.p.s. Toto bylo zastupitelstvem odmítnuto, nicméně byla potvrzena připravenost dále pronajímat za výhodných podmínek nemovitosti k veřejně prospěšné činnosti. Vedení nemocnice prostřednictvím Sanatoria Javorník následně dosti agresivním způsobem opětovně požadovalo realizaci tohoto odprodeje budov. V rámci této diskuse zastupitelé požadovali od ledna tohoto roku od vedení nemocnice základní informace o hospodaření a činnosti o.p.s. Toto byla dle mého názoru iniciace další diskuse o provozování tohoto zdravotnického zařízení.

Více v tištěném vydání v sobotu 30. srpna 2008.