Výtěžek bude určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Šedesát pět procent financí ze sbírky zůstává přímo na Prachaticku, zbylé prostředky jsou určeny pro diecézní Charitu, pomoc potřebným do zahraničí či celostátní projekty.