Žáci prachatických základních škol měli možnost své práce do jedné ze soutěžních kategorií přihlásit a do poloviny února je dodat do knihovny. V průběhu měsíce dubna pak proběhla na oddělení pro děti a mládež výstavka úspěšných prací a současně výběr tří nejlepších výkresů v každé věkové kategorii. Výběru se zhostil Mgr. Václav Kuneš – aktivní výtvarník, člen Jednoty umělců výtvarných a mnoha celostátních výtvarných porot.

Supercela v závěrečné fázi u Vodňan.
Lijáky mohou zvednout hladiny potoků a řekVe středu 6. června v dopoledních hodinách proběhlo na oddělení pro děti a mládež vyhlášení 3 nejlepších prací v každé věkové kategorii, drobné občerstvení, předání diplomů a malých dárečků. Odpoledne pak vyhlásila Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích nejlepší práce na krajské úrovni. Mezi oceněnými jsou i dvě žákyně ZŠ Zlatá stezka 240, kterým knihovna k tomuto výraznému úspěchu velmi gratuluje!

Lucie Jiraňová, MěK Prachatice

Osadníci ze Starých Prachatic vítali léto.
Osadníci ze Starých Prachatic přivítali léto