V nich se skrývají publikace a pomůcky, které mohou rodiče použít při výuce správné výslovnosti a také při rozvoji slovní zásoby u svých dětí. S těmito kufříky seznámila návštěvníky logopedka paní Mgr. Leona Červíková při besedě, která se uskutečnila ve středu 11. října 2017 v klubovně knihovny. Kromě seznámení s obsahem kufříků byly návštěvnice z řad maminek i pedagogických pracovnic seznámeny s problematikou vývoje řeči u malých dětí.

Jedná se o velmi aktuální problém, neboť málokterý z předškoláků zvládá správně vyslovovat všechny hlásky. K nápravě by ráda pomohla také Městská knihovna Prachatice, jejíž logopedické kufříky si můžete zapůjčit kdykoliv v otvírací době oddělení pro děti a mládež.

Lucie Jiraňová