Ti na začátek týdne právě kvůli knihovně svolali jednání mimo řádný termín. Zastupitelé si nechali předložit odhad nákladů na úpravu prostor v budově TKB pro potřeby knihovny a provozní náklady knihovny ve stávajících prostorách a v nově uvažovaných prostorách. Vedení města na tento bod chvátalo, chce stihnout žádost o dotaci v termínu.

Vedoucí knihovny Milada Šmídová i zaměstnankyně knihovny sice připustily, že by byly pro stěhování, ovšem za předpokladu, že by sídlily v prvním nadzemním patře. Návrh města zněl ovšem jasně, a to druhé nadzemní patro.

Tajemník městského úřadu zastupitelům předložil mimo jiné i náklady na jeden metr čtvereční ve stávajících a uvažovaných prostorách. Z návrhu vyplývalo, že náklady budou v budově TKB nižší.

Více vtištěném vydání ve středu 27. února 2008.