Současné vedení města Prachatice nechalo náklady na přestavbu hasičárny přezkoumat. Revizní rozpočet zpracovala společnost Questima, která skutečné vyčíslila na 138 milionů korun. Tedy o bezmála padesát milionů více než je původní předpoklad bývalého vedení města. "Zainteresované osoby náklady považovaly za podhodnocené, proto jsme nechali zpracovat kontrolní rozpočet a je zřejmé, že jsme udělali dobře," zdůvodnil prachatický starosta rozhodnutí vedení města. Výsledky obavy více než potvrdily. "Jde o nárůst celkových stavebních nákladů oproti žádosti o dotaci o více než 54 procent," zhodnotil Jan Bauer.

Každopádně v loňském roce byla dokončena projektová dokumentace pro povolení stavby a město zároveň podalo žádost o dotaci. V případě, že by náklady byly plánovaných 90 milionů korun, město žádalo o dotaci ve výši 68 milionů. Výše dotace ale zůstává stejná i v případě, že cena za rekonstrukci objektu bude vyšší. "Pokud by žádost byla předcházejícím vedením podána s rozpočtem, jehož výše by odpovídala realitě, mohla dotace dosáhnout maximální přípustné částky 80 milionů korun," vysvětlil Jan Bauer a dodal, že k ceně za stavbu samotnou je nutno ještě připočíst náklady na vybavení a techniku, které po architekt odhaduje na více než 16 milionů korun. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum by tak město Prachatice vyšlo na neuvěřitelných bezmála 155 milionů korun včetně DPH. "A slíbená dotace pokryje pouhých čtyřiačtyřicet procent nákladů," zkonstatoval prachatický starosta.

Karel IV. v budově radnice.
Karel IV. se uvelebí na lhenickou kašnu, i když originál zůstane na radnici

Sumu 87 milionů korun by tak muselo zaplatit město Prachatice ze svého rozpočtu. Jenže tam jsou připravené pouhé tři miliony korun na dopracování projektové dokumentace. "A není jisté, zda ty tři miliony budou stačit," zhodnotil Jan Bauer. O možnostech přestavby bývalé hasičské zbrojnice proto budou diskutovat nejen radní, ale na neveřejném pracovním jednání také zastupitelé. Právě zastupitelé budou muset rozhodnout, zda v projektu pokračovat či nikoliv. Musejí zvážit jak potřebnost nového objektu knihovny v souvislosti s dotací, kterou se na její budování podařilo získat. "Dofinancování nové knihovny z rozpočtu Prachatic bude mít zcela zásadní dopad na celé čtyřleté volební období," zakončil prachatický starosta.

Víte, že…
- O nové knihovně v Prachaticích se mluvilo už na přelomu století. V roce 2003 se už Městská knihovna stěhovala na Velké náměstí, nakonec ale zase musela zpátky do Husovy ulice. Objekt na náměstí byl převeden na Národní muzeum a vzniklo v něm Muzeum české loutky a cirkusu.
- V roce 2012 představil architekt Jakub Nepustil (současný místostarosta města Prachatice) studii na rekonstrukci a přístavbu bývalé hasičské zbrojnice. Od té doby se řeší financování nákladné přestavby. Už tedy se náklady odhadovaly na 80 až 100 milionů korun.