V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem.“ Píše se ve Wikipedii. Klub vojenských důchodců Prachatice na ženy nezapomíná.

Klub vojenských důchodců Prachatice každoročně na MDŽ na ženy nezapomíná a připravuje pro ně gratulace. Na setkání jsou zvány ty nejaktivnější.

Setkání letos proběhlo v klubovně. Přítomny byly různé hodnosti třeba podplukovník, nebo žena kapitánka! O pohoštění se postarali jak muži, tak ženy. Květiny předával předseda KVD pan Emil Steinmayer za asistence Miroslava Kolafy, všechny přítomné obsluhoval Silvestr Sekáč.

Milá akce. Každá pozornost, ať je to přání a nebo květina, náležité slovo, udělá všem ženám vždy radost.

Hanka Rabenhauptová