Je to stejný počet případů jako v předchozím týdnu, kdy byl zaznamenán vzestup. „V regionu jsou hlášeny dvě onemocnění lymskou borreliózou,“ informoval František Kotrba z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.