Klienti tak musí mít fungující rodinné zázemí, musí mít místo, kam se vracet o víkendech, kdy je centrum zavřené.
Klienti centra, tedy zdravotně či mentálně postižení lidé, musí být natolik zdatní, aby zvládli na svou terapii dojet autobusem, nebo je musí dovézt jejich blízcí. Složitá dopravní dostupnost Dubu u Prachatic je v tomto směru velkou nevýhodou a rovněž příčinou toho, že kapacity domova stále nejsou zcela naplněny. V loňském roce se proto centrum vybavilo díky dotaci automobilem s kapacitou devíti míst, které je možno využít i pro dopravu klientů.
„Je jasné, že pokud by někdo chtěl využít naše služby, a neměl se k nám jak dostat, můžeme pro něho dojet. Už takto například svážíme klienty z Vimperska,“ upozorňovala zástupkyně ředitelky Radka Furišová.
Součástí centra jsou také chráněné dílny, ve kterých jsou zaměstnáni zručnější klienti, a které mají v současné době sedm zaměstnanců. Plánuje se ale, že se jejich počet bude stále zvyšovat.
„Hodně našich klientů s úsměvem říká, že sem chodí do práce. Je to tak trochu pravda, protože se něco naučí a jejich výrobky už je možno na mnoha místech zakoupit,“ pokračovala dále Furišová.
Centrum má například už tři roky vlastní stánek v obchodním domě Baumax v Českých Budějovicích. Každou středu či pátek si pak mohou zájemci vybrat jejich výrobky z keramických či tkalcovských dílen před obchodním domem Prior v Prachaticích. Svůj stánek má navíc centrum i na dalších prodejních akcích, ta nejbližší se uskuteční prvního května na Chlumanských trzích. Stánky Stroomu Dub mohou zaregistrovat také návštěvníci Slavností Zlaté stezky nebo muzeu v Prachaticích či volarské knihovny, kde centrum pravidelně pořádá měsíční prodejní výstavy.
Zaměstnanci chráněných dílen vyrábějí především užitkovou a zahradní keramiku, nebo zajišťují praní prádla pro prachatickou Madetu či Vishay. V internetovém buletinu Stroomoviny, který mohou zájemci nalézt na webových stránkách centra, je navíc k vidění kompletní katalog všech výrobků.