Podle vedoucího hospodářského a bytového odboru MěÚ Vimperk Martina Kalouse sice spolu obě vyhlášky spojuje hazard, tím ale také veškerá spojitost končí. Loni schválené omezení hazardu tak platí dál. „Vyhláška začala platit 28. prosince loňského roku. V tuto chvíli máme připraven dopis pro ministerstvo financí, aby zahájilo přezkumné řízení platných povolení na provozování těch přístrojů, kterých se vyhláška týká a které povoluje ministerstvo financí,“ potvrdil vedoucí odboru s tím, že na základě tohoto dopisu by mělo začít ministerstvo s přezkumným řízením ve stanovené lhůtě podle správního řádu. Do vydání rozhodnutí to může trvat i čtvrt roku.


Schválená vyhláška o omezení hazardu se sice týkala aktuálně sedmi heren v centru Vimperku, nejvíce jí byla ovšem v danou chvíli postižena herna, kde majitel provozoval výhradně výherní hrací přístroje povolované městem. Ty měly přestat fungovat od prvního ledna. Ale nestalo se tak. „Provozovatel herny využil dobu, kdy jsme ještě neměli schválenu novou vyhlášku, a v říjnu požádal o povolení výherních hracích přístrojů na celý rok. Následně splnil veškeré podmínky, uhradil všechny správní poplatky, doplnil podklady, takže jsme neměli v té době důvod mu provozování automatů nepovolit. Museli jsme tudíž vydat povolení k provozování všech výherních hracích přístrojů na celý letošní rok,“ potvrdil Martin Kalous s tím, že provozovatele herny upozornili na připravovanou vyhlášku a možnost, že v lednu zahájí město přezkumné řízení s výsledným zrušením povolení. „S tím podnikatel souhlasil a případné riziko vzal na vědomí. V tuto chvíli tedy provozuje automaty na základě platného povolení,“ doplnil Kalous. Potvrdil, že toto je jediná herna v dotčeném území Vimperku, která může zatím provozovat i výherní hrací přístroje. Podle provedené kontroly v ostatních hernách už klasické výherní hrací přístroje nejsou, provozují tu jen přístroje povolované ministerstvem financí.


Město Vimperk ve své vyhlášce vymezilo celkem čtrnáct heren na svém území. V sedmi z nich v centru se týkalo ukončení provozování automatů k prvnímu lednu. Další by měly podle vedení vimperské radnice zaniknout do tří let.