Ke koledníkům byli lidé v Prachaticích mimořádně štědří, celkem se zde vybralo 373 502 korun, což je o témě sedmdesát tisíc korun více ve srovnání s loňským rokem. Ve Vimperku a okolí koledníci vybrali celkem o zhruba jedenáct tisíc více než loni, přesně 240 934 korun. Samostatně své kasičky sčítali již potřetí také ve Vlachově Březí, a tam lidé věnovali dohromady 38 414 korun, což je bezmála dvojnásobná částka v porovnání s rokem 2017.

Veškeré peníze získané od dárců v Tříkrálové sbírce byly zaslány na celostátní účet Tříkrálové sbírky. Ve chvíli, kdy bude známá konečná suma v celé republice, se následně rozhodne, kde část sbírky pomůže potřebným mimo region. Jisté ale je, že 65 procent z výtěžku sbírky bude využito na sociální projekty cílené do oblasti celého Prachaticka podle předem deklarového záměru.

Využití Tříkrálové sbírky 2018 na Prachaticku:

Oblastní charita Vimperk
25% na provozní náklady Domova klidného stáří Pravětín
25% na projekt Nexus - krizová pomoc osobám, které se nachází v ohrožení zdraví či života, kdy nemohou svou nepříznivou situaci řešit vlastními silami
25% podpora projektu sociálně aktivizačních služeb rodinám s dětmi
25% podpora pečovatelské služby

Farní charita Prachatice
30% podpora zkvalitnění materiálně-technického zázemí Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům)
30% podpora zkvalitnění materiálně-technického zázemí Azylového domu sv. Petra pro muže bez přístřeší
40% na provoz terénního programu - Most naděje (pro lidi v nepříznivé sociální situaci)

Farnost Vlachovo Březí
Podpora seniorů v hospici Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
Pomoc sociálně slabým rodinám ve Vlachově Březí
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Na zkvalitnění seniorů v chráněném bydlení v Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí

Výtěžky Tříkrálové sbírky na Prachaticku:

Oblastní charita Vimperk
Rok 2018: 240.934 Kč
Rok 2017: 229.471 Kč
Celkem (od roku 2001) 2.436.314 Kč
Farní charita Prachatice
Rok 2018: 373.502 Kč
Rok 2017: 304.163 Kč
Celkem (od roku 2001): 2.382.878 Kč
Farnost Vlachovo Březí
Rok 2018: 38.414 Kč
Rok 2017: 19.764 Kč
Celkem (2016 a 2017): 95.219 Kč