„Vždy jsem, a to velmi opatrně, hovořil o ceně pod sedm set korun a ještě za dodržení určitých již dříve zmíněných předpokladů,“ zdůrazňuje starosta. Ony předpoklady jsou především konec intervence České národní banky a hlavně vyšší prodej tepla.

Jenomže i cena pod sedm set korun je podmíněna množstvím když a kdyby a bez dalších investic do tepelné soustavy se ani ta neobejde. „Cena pod sedm set korun, pokud se nestane nic mimořádného, není nedosažitelná,“ tvrdí Vladislav Zoch, jednatel společnosti Tepelné hospodářství Prachatice. Připouští současně, že by se musel změnit objem prodaného tepla. „A ten asi jiný nebude,“ odhaduje Vladislav Zoch. Výše zmíněná částka 638 korun za GJ včetně DPH totiž vycházela z prodaného množství tepla v objemu 105 tisíc GJ, zatímco loni se podařilo prodat jen necelých 95 tisíc korun a zatím to nevypadá, že by se letošní rok výrazněji pochlapil. „Pokud nenastane mimořádný exces v počasí nebo cenách plynu, je dosažitelná cena 739 korun,“ dodal jednatel TH.