Mimo jiné i to, že přiznání k této dani budou i letos v jižních Čechách vybírána i ve všech obcích s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkových obcích).
V okrese Prachatice to jsou Netolice a Volary. V uvedených městech přitom nepůjde jen o prostý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pracovníci Finančního úřadu v Prachaticích zde budou poskytovat i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.
Výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob a pomoc občanům při jejich vyplnění se po dohodě se starostou uskuteční v malé zasedací místnosti v 1. patře Městského úřadu v Netolicích ve dnech 4. března v době od 9 do 15.30 hodin a 18. března v době od 9 do 16.30 hodin.
Na Městském úřadě ve Volarech proběhne tato akce po dohodě se starostkou ve dnech 2. března v zasedací místnosti v přízemí úřadu v době od 10 do 15.30 hodin a 16. března 2009 v zasedací místnosti v přízemí úřadu v době od 10 do 16.30 hodin.
Informace o této akci budou rovněž poskytnuty prostřednictvím výše uvedených městských úřadů.
Již nyní jsou na informačních tabulích Finančního úřadu v Prachaticích a Finančního úřadu ve Vimperku umístěny informace potřebné pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008. Další informace je možné průběžně získávat též na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz).
Základní informace k výběru daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob na Finančním úřadě v Prachaticích.


Kdy podat přiznání


Finanční úřad je pro veřejnost otevřen každý pracovní den, s tím, že úřední hodiny pro veřejnost, kdy lze jednat s konkrétním pracovníkem jsou stanoveny takto:
Pondělí 7.30 až 17 hodin
Středa 7.30 až 17 hodin
Mimo tyto úřední hodiny lze samozřejmě podat daňové přiznání na podatelně úřadu kdykoli v běžných pracovních hodinách správce daně které jsou stanoveny takto:
Úterý 7 až 15.30 hodin
Čtvrtek 7 až 14.30 hodin
Pátek 7 až 14.30 hodin
Poslední březnový týden před termínem pro podání daňového přiznání (tj. od 23. března bude finanční úřad otevřen pro veřejnost každý pracovní den do 18 hodin.
V sobotu 28. března bude Finanční úřad v Prachaticích pro veřejnost otevřen od 8 do 12 hodin.
Možnost podání daňového přiznání elektronicky.
Již od roku 2002 je funkční aplikace „Elektronické podávání“ která umožňuje odeslání daňového přiznání bez nutnosti návštěvy finančního úřadu nebo pošty za těchto podmínek:
- přístup na internetové stránky české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) odkaz „Daně elektronicky“
- elektronický podpis (poskytovatelé – První certifikační autorita, a.s.)
- eldentity a.s.
- Česká pošta, s.p.
cena od 190 Kč včetně DPH, platnost na 1 rok, informace na www.mvcr.cz
Jak lze zaplatit daň
Česká daňová správa upřednostňuje platby prostřednictvím daňové složenky, která je k dispozici na každé pobočce České pošty.
Přesto bude výběr daní v hotovosti na Finančním úřadě v Prachaticích probíhat v běžných pokladních hodinách takto: Pondělí a středa od 8 do 11 a od 12 do 14.45 hodin.
Poslední březnový týden před termínem pro podání daňového přiznání bude pokladna finančního úřadu otevřena denně v mimořádných pokladních hodinách takto:
Po 23. 3. / 8 až 11, 12 až 14.45
Út 24.3. / 8 až 11, 12 až 14.45
St 25.3. / 8 až 11, 12 až 14.45
Čt 26. 3 / 8 až 11, 12 až 14
Pá 27.3. / 8 až 11, 12 až 14
V sobotu 28. 3. bude na Finančním úřadě v Prachaticích otevřena pokladna pro výběr daní v hotovosti v době od 8 do 12 hodin.
Po 30. 3. / 8 až 11, 12 až 14.45
Út 31. 3. / 8 až 11, 12 až 14.45

Spojení na Finanční úřad v Prachaticích:
– telefon ústředna a podatelna 388 371 111
– telefon informační středisko: 388 371 331 – 334, 340, 371
– e-mail podatelna@pra.cb.ds.mfcr.cz

Číslo účtu finančního úřadu v Prachaticích: 7625281/0710.
Bankovní předčíslí pro platbu daně z příjmů fyzických osob: 721
Základní informace k výběru daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob na Finančním úřadě ve Vimperku.
Finanční úřad je pro veřejnost otevřen každý pracovní den. V níže uvedených hodinách lze podat daňové přiznání na podatelně úřadu nebo v kanceláři jednotlivých správců.
Pondělí 7 až 17 hodin
Úterý 7 až 15.30 hodin
Středa 7 až 17 hodin
Čtvrtek 7 až 14.30hodin
Pátek 7 až 14.30 hodin
Poslední březnový týden před termínem pro podání daňového přiznání (tj. od 23.3.) bude finanční úřad otevřen pro veřejnost každý pracovní den do 18 hodin.
Kdy lze zaplatit daň na pokladně Finančního úřadu ve Vimperku
Vzhledem k tomu, že Česká daňová správa upřednostňuje platby prostřednictvím daňové složenky, bude výběr daní v hotovosti probíhat takto:
Pondělí a středa od 7 do 15 hodin.
Poslední březnový týden před termínem pro podání daňového přiznání bude pokladna finančního úřadu otevřena denně v mimořádných pokladních hodinách takto:
pondělí, úterý, středa od 7 do 15 hodin, čtvrtek, pátek od 7 do 13.30 hodin

Spojení na Finanční úřad ve Vimperku:
– telefon ústředna: 388 451 111
– telefon informační místo: 388 451 111
– e-mail podatelna@vim.cb.ds.mfcr.cz

Číslo účtu Finančního úřadu ve Vimperku: 27626281/0710
Bankovní předčíslí pro platbu daně z příjmů fyzických osob: 721.

ing. Jiří Troup, ředitel FÚ Prachatice