Rybářský prut včetně dvou nástavců čeká několik měsíců na majitele ve skladu prachatické radnice. Zařadil se tak k dalším sedmačtyřiceti nálezům, které městský úřad ke včerejšku eviduje.

Co se děje s nalezenými věcmi?Úřad věc zaeviduje, uskladní a informuje o tom, že věc je na úřadě.
Občanské a řidičské průkazy i bankovní karty jsou odeslány ke zneplatnění na příslušné úřady a bankovní ústavy.
Po jednom roce může nálezce s věcí nakládat jako poctivý držitel.
Majitel věci se může přihlásit o ztracenou věc do tří let o jejího nálezu.
Po třech letech se majitelem stává město nebo nálezce.
Pokud se majitelem stane město, likvidační komise rozhoduje o osudu věcí.
Většina věcí je likvidována ve sběrném dvoře.


„Nejčastěji zastoupené jsou klíče, máme tu alei mobilní telefony nebo snubní prsteny," uvedl Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Prachatice. Seznam ztrát a nálezů je k dispozici i na městských webových stránkách.


V minulosti museli úředníci ve skladu zaparkovat například i jízdní kola. „Drtivá většina nálezů je od strážníků městské policie," poznamenal Zdeněk Filip.
Upozornil, že zatajení či dokonce přisvojení nálezu je protizákonné. „Takto jsme například na přestupkové komisi řešili neodevzdaný mobil," dodal.

Nejčastějšími nálezy bývají peněženky, doklady a klíče, které se na městský úřad dostanou různým způsobem. Velmi časté jsou mezi ztracenými věcmi také mobilní telefony, Peníze ztratí málokdo.

VĚCI MUSEJÍ POPSAT

Od tohoto týdne funguje na prachatických městských webových stránkách nový proklik, který návštěvníka internetu zavede přímo na seznam ztrát a nálezů. Ztracených věcí ve skladu prachatického Městského úřadu je aktuálně čtyřicet osm. Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí, řekl, že před tím, než nález úřad vydá, musí jeho majitel minimálně popsat, jak vypadá. „To je jednoduché například u klíčů. U některých nalezených věcí musíme najít prvky, které by tomu pomohly," doplnil.

KARTY A PRŮKAZY NIČÍ

„Část nálezů nám donesou strážníci Městské policie, něco nám předají policisté a bývá obvyklé, že nalezené věci donesou i lidé z města," řekla Petra Hubáčková z Městského úřadu Vimperk. Ideální přitom je, pokud nálezce přesněji určí místo a čas nálezu věci.


Osud nalezených věcí je minimálně u osobních dokladů a platebních karet, z důvodu hrozby jejich zneužití cizí osobou, jasný. „Občanské průkazy se předávají k zneplatnění, řidičské průkazy se odesílají vydávajícímu úřadu a platební karty zase bankám, které je vydaly," řekla. Snahou úřadu je kontaktovat majitele nálezu, pokud je úřad schopen z věcí zjistit jeho adresu.


Pokud se nepodaří zjistit majitele nalezené věci, zůstávají tyto dočasně uschovány na městském úřadu. O nálezu město informuje na úřední desce i webu. „Lidí, kteří se o ztracenou věc přihlásí, není moc," řekla. V roce 2015 bylo ve Vimperku odevzdáno 33 nálezů, z toho jich bylo 14 vráceno. V roce 2016 měli 15 nálezů a vrátili pouze 3 nálezy.

ZBYTKY DO ŠROTU

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do roku od vyhlášení nálezu, může nálezce s věcí nakládat jako poctivý držitel. Pokud jsou to peníze, mohou je tyto osoby pouze užívat. Když se majitel přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu, věc se mu vydá. Po této době ji nabude město či nálezce. Po této době pak, v případě města, likvidační komise rozhodne o dalším osudu těchto věcí. Ve většině případů jsou nalezené věci likvidovány ve sběrném dvoře.


„Zatím jsme neměli případ, kdy by někdo ztratil větší finanční hotovost, spíše se jedná o drobné částky. Ty jsou v úschově na depozitním účtu města. Pokud se přece jen ozve někdo, kdo peníze ztratil a prokáže, že jsou to právě jeho peníze, vydáme mu je," doplnila Petra Hubáčková. V tomto případě by měl mít vlastník vypsaná čísla bankovek. Jedině tak je jasně prokáže, že peníze byly jeho.

PTAJÍ SE NA ÚŘADĚ

Vitrína ve vstupních prostorách do netolické radnice slouží místním, kteří postrádají například klíče, aby se podívali, zda je někdo nenašel a neodnesl na městský úřad.


Právě klíče jsou podle Veroniky Babůrkové z městského úřadu nejčastějším nálezem, který je na městském úřadě odevzdán. „O každém nálezu sepíšeme protokol a oznámení vyvěsíme. Například klíče vyvěšujeme do vitrínky, cennější věci pak uschováme," poznamenala Veronika Babůrková.


Místní, pokud něco ztratí, jsou zvyklí, že se jdou zeptat na úřad. I přesto se stává, že se k některým nálezům nikdo nepřihlásí. „Ze zákona musíme nález tři roky uschovat," doplnila Veronika Babůrková.