Značné komplikace jsou hlášeny v různých intervalech a intenzitě z Vimperska, Volarska a dalších oblastí s vyšší nadmořskou výškou. V dopledních hodinách byla situace kritická v okolí Křišťanova, kde vydatné sněžení v kobinaci se silným větrem vytváří na komunikacích nejen souvislou sněhovou vrstvu, ale především pro řidiče nebezpečné sněhové jazyky.

Podle předpovědí meteorologů se ke sněhovým přeháňkám i nadále přidá silný vítr, který by měl navíc ještě zesílit.