Zvukový záznam 
z jednání vimperských zastupitelů by měli mít možnost přehrát si nejen zastupitelé 
a pověření úředníci města, ale i každý z obyvatel města.


Zda se tak stane, o tom rozhodnou dnes odpoledne zastupitelé města Vimperk. Příslušnou úpravu jednacího řádu navrhl v únoru zastupitel Pavel Dvořák. „Obrátila se na nás řada lidí, kteří mají zájem vědět, co se na městě děje, ale nemají k těmto věcem přístup," navrhl Pavel Dvořák upravit platný jednací řád zastupitelstva. Ten sice umožňuje již nyní pořizovat 
z jednání zvukový záznam, nicméně k tomu mají přístup pouze zastupitelé, tajemník úřadu a vedoucí odborů.


Tehdy se ale zastupitelé zasekli na právních i technických aspektech zveřejňování zvukového záznamu i pro obyvatele. Zajištěním odpovídající úpravy jednacího řádu pověřili tajemníka MěÚ Vimperk Zdeňka Ženíška.


„Předběžně jsme řešili právní i technické možnosti, jak to zajistit, ale rozhodující slovo budou mít zastupitelé. Technicky bude možné anonymizovaný zvukový záznam zveřejnit na webových stránkách města," uvedl Zdeněk Ženíšek.


I když by novinku mohli lidé ve Vimperku využívat podle předběžného návrhu tajemníka od května, je to spíše jen proto, kdyby se vyskytly nečekané technické problémy. „Jinak ale bude možné umístit na webové stránky města zvukový záznam již z aktuálního jednání zastupitelů, alespoň se o to budeme snažit," dodal tajemník s tím, že pokud se tak nestane nyní, pak zcela jistě po dubnovém jednání.

Tajemník MěÚ Vimperk Zdeněk Ženíšek nepředpokládá, že by úprava syrového zvukového záznamu, který si nechává město zpracovávat z každého jednání pro potřeby kontroly zápisu, byla výrazně náročnější. „Více práce to bude znamenat pro naše informatiky. Každopádně úprava záznamu podle požadavků Úřadu na ochranu osobních údajů bude na mně," doplnil tajemník. Zmíněný úřad totiž požaduje při zveřejnění jakéhokoliv záznamu z veřejného jednání zastupitelů anonymizovat údaje o třetích osobách, jako jsou rodná čísla, jména a příjmení či adresy.


Zvukový záznam pro webové stránky města Vimperk by navíc neměl znamenat ani další finanční zátěž pro město. Jiné je to s kvalitou záznamu. Ta souvisí s vyjadřováním zastupitelů a dalších diskutujících do mikrofonu, i s kvalitou záznamového zařízení. „K pořizování zvukového záznamu se využívá městské zařízení, které má už přece jen něco odslouženo, takže kvalita záznamu nemusí být vždy stoprocentní. Možná by stálo za úvahu vybavení nějakým způsobem modernizovat," dodal Zdeněk Ženíšek.