Totožnost osoby, která byla po požáru nalezena v bytovém domě mrtvá, kriminalisté ale zatím neznají. Podle Štěpánky Schwarzové, policejní mluvčí, není ani prokázána její spojitosti s vyšetřovaným skutkem. „Výsledky nařízené soudní pitvy prokázaly, že se jednalo o muže. Jeho totožnost však potvrdí během několika týdnů až genetická expertiza. Kriminalisté spolupracují rovněž s vyšetřovateli Hasičského záchranného sboru, aby určili příčinu požáru a výbuchu. V této souvislosti bylo zadáno několik znaleckých posudků a expertiz, jejichž výsledky je možné očekávat v řádu několika týdnů až měsíců,“ uvedla k aktuálním informacím.

V souvislosti s vyšetřovaným případem prověřují pracovníci Odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje informace o údajném oznámení na Policii České republiky, které zazněly od občanů v několika reportážích.

Do Lenory míří pomoc ze všech stran. Jihočeský kraj uvolní ze své krizové rezervy částku do dvou milionů korun, která bude určena na bezodkladnou likvidaci následků škod výbuchem poškozeného domu. „Kraj uhradí zajištění rozbitých oken a dveří proti větru a dešti či případně proti vniknutí do domu. Dále je nutné zajistit oplocení zničeného domu až do doby, než bude provedena demolice. A následně Jihočeský kraj zaplatí demolici samotnou,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská a dodává, že přesná částka bude známa až ve chvíli, kdy statik zpracuje zprávu a technologický postup demolice. Podle Marty Spálenkové z Krajského úřadu poté, co statik zpracuje podklady, vydá volarský stavební úřad rozhodnutí o demolici. „Kraj následně osloví firmy k provedení demolice,“ řekla.

V pondělí schválila rada města České Budějovice poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tisíc korun do veřejné sbírky organizované Jihočeským krajem, která je určená na zmírňování a odstraňování následků výbuchu plynu v obytném domě v obci Lenora. „Je to maximální výše daru, kterou rada může poskytnout, peníze pošleme hned. O další možné finanční podpoře budeme ještě jednat,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Na sbírkovém účtu ADRA, který vytvořila obec Lenora, bylo včera po obědě 1,6 milionu korun.