28. března:


8 – 15 hodin
Nebahovy – Jelemek – Celá obec Jelemek mimo čp 1, 25, 2,23, 15 a 16, včetně samot čp 18, 19 a 34. Včetně všech odběratelů napájených z uvedené oblasti.
8 – 15 hodin
Zdíkov – Část obce Zdíkov - lokalita Zábrod vč. přilehlých samot směr Albrechtec.

29. března:


8 – 13 hodin
Těšovice – Severní část obce Těšovice - od čp 30 všechna odběrná místa směr Žíchovec včetně všech přilehlých ulic. Včetně všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.

30. března:


8 – 16 hodin
Husinec – Dvory – Celá obec Horouty, Celá obec Dvory, včetně lokality Podedvory - včetně všech odběratelů napojených z uvedené obce.
8 – 16 hodin
Dvory – FVE Dvory u Lažišť.
8 – 9.30 hodin
Lhenice – Mičovice – Celé obce Hoříkovice, Kralovice, Třebanice a Ratiborova Lhota, včetně všech odběratelů napojených z uvedených lokalit.
13 – 15 hodin
Záblatí – Severní část obce Řepešín od čp 47 po čp 33 včetně čp 30. Dále celá lokalita od čp 33 po Řepešínský Mlýn (čp 32 a 71). Včetně všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)