24. dubna:

8 – 14 hodin
Stachy – Zadní část obce Michalov směr Chalupy (Stachy).

8 – 10 hodin
Netolice – Samota čp 45, Petrův Dvůr – Netolice. Včetně všech odběratelů napojených z dotčené lokality.

25. dubna:

8 – 15 hodin
Hracholusky – Obora - od čp 35 přes hlavní silnici až na čp 37, dále všechna odběrná místa podél hlavní silnice ve směru na Prachatice až k čp 98. Dále všechna odběrná místa ve směru na Protivec až po čp 29 (čp 29 už vypnuto nebude), včetně samoty čp 82 – včetně všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.

8 – 9 hodin
Kubova Huť – Část obce Kubova Huť směr Horní Vltavice až k čp 67.

11 – 13 hodin
Nová Pec – Centrální část obce Nová Pec – orientačně od nádraží směr obecní úřad.

12 – 15 hodin
Vitějovice – od návsi (čp 26) až k Jednotě (po obou stranách cesty), dále všechna odběrná místa podél řeky až k odběrnému místu na parc. č. 48/7 (včetně). Včetně všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.

26. dubna:

6 – 12 hodin
Stachy – Část obce Úbislav od čp. 74 směr Benešova Hora.

8 – 16 hodin
Prachatice – Odběrná místa v ulici Borová - od čp 545 do čp 790. Včetně všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.

9 – 13 hodin
Ktiš – Smědeček
Lhenice – Třešňový Újezdec

27. dubna:

8 – 16 hodin
Stachy – Horní část osady Churáňov - Sporthotel Olympia, dále lokalita "V polci" a dále směr Pláně.

28. dubna:

7.30 – 14 hodin
Chroboly – Leptač, Rohanov – Odběrná místa na čp 21, 13 a 14, Leptač

8 – 16 hodin
Netolice – ul. Tržní - čp 438, 649, 651, 650 a zázemí pro hřiště. Včetně všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.

8 – 15 hodin
Prachatice – Ulice Za Baštou - čp 147, 394, 129 a 130. Včetně všech odběratelů napojených z vymezené oblasti.


Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)