Těšovice

- úplná krátkodobá uzavírka silnice (III/14127) u lomu v Těšovicích, od 14. dubna 2017 do 14. dubna 2018 vždy na maximálně 20 minut, důvod: zajištění bezpečnosti provozu při trhacích pracích v lomu, bez objížďky.

Volary

- částečná uzavírka silnice (II/141) ve Volarech (průtah městem) do 31. října, vždy bude označeno přechodným značením, důvod: rekonstrukce náměstí Volary.

Vlachovo Březí

- úplná uzavírka silnice (III/1449) do 22. dubna, důvod: rekonstrukce vodovodu, obousměrná objízdná trasa: přes náměstí do průmyslové zóny a dále do Chocholaté Lhoty.

Lhenicko

- úplná uzavírka silnice (III/12258) mezi obcemi Vadkov a Třešňový Újezdec do 28. července, důvod: rekonstrukce propustku, obousměrná objízdná trasa: od Vadkova na silnici II/122 do Lhenic, pak po III/12253 na III/12258 přes Vodice až do Tř. Újezdce.

Plánují se v dubnu:

- Vadkov – Třešnový Újezdec (III/12258), od 17. do 23. dubna, oprava povrchu komunikace.
- Choboly – vlaková zastávka (III/1431a), od 17. do 24. dubna, oprava povrchu komunikace, bez objížďky.
- Křišťanovice (III/14137), od 24. do 28. dubna, oprava povrchu komunikace, bez objížďky.