Výzvu k předložení námětů, nápadů a připomínek k budoucí podobě Štěpánčina parku a okolí by zájemci neměli podcenit. Po třicátém červnu by totiž už mohli přijít tak říkajíc s křížkem po funuse.

Co mají a chtějí:Město Prachatice chce architektonickou soutěží řešit území Štěpánčina parku, Letního kina, zahrady bývalých jeslí a propojení se III. bytovým okrskem.
V tuto chvíli má město již hotovu studii na revitalizaci areálu Letního kina
s propojením na park.

 

Před týdnem rozhodli prachatičtí radní, že návrh, jak by mohl park vypadat, nechají vytvořit v architektonické soutěži. Ta má ale svá jasně daná pravidla, na která by měla být laická veřejnost, která by se chtěla do předkládání podnětů zapojit, upozorněna. Přípravou podkladů pro architektonickou soutěž byl pověřen Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice. Podle jeho slov město architektonickou soutěží nezíská jen možnost výběru z oceněných návrhů, ale také povinnost se jedním vybraným beze zbytku řídit při jeho realizaci. „Nemusí to být nutně jen ten návrh, který odborná porota ocení jako nejlepší. Je možné, že si město nakonec vybere k realizaci jiný z návrhů, které ocení odborná porota, klidně až třetí v pořadí. Není ovšem možné, aby město pro realizaci kombinovalo návrhy. Jakmile se rozhodne pro jeden konkrétní návrh, nemůže vyzobávat nápady 
z ostatních," zdůraznil Antonín Jurčo.