Přestože podobných případů vzhledem ke zpřísnění podmínek výběrového řízení na městský byt v Prachaticích ubylo, platí, že až do krajní situace exekučního vystěhování se dostává každý měsíc zhruba jeden nájemce. „Ročně to může být do dvaceti případů, kdy dojde na exekuční vystěhování," potvrdil Jiří Vejvoda, jednatel Městské správy domů a bytů Prachatice.

Dluhy na nájemném v běžném roce se v Prachaticích 
v posledních dvou letech snižují. Přesto se podle Jiřího Vejvody celková dlužná částka spojená s užíváním městského bytu pohybuje na částce přibližně dva a půl milionu za rok. „To je suma, která byla v posledních dvou letech a zahrnuje nájemné a zálohy na služby," dodal.

Za poslední dva roky byl 
v Prachaticích výběr nájemného o přibližně půl milionu korun lepší než v roce 2012. Svou roli, podobně jako ve Vimperku, v tom může hrát jednak fakt, že nájemní smlouvy jsou na dobu určitou, a navíc nový občanský zákoník umožnil rychlejší řešení výpovědí z nájmu z důvodu nehrazení nájemného. „Lidé jsou víc tlačeni k tomu, pokud tedy chtějí dál v městském bytě bydlet, aby si před koncem lhůty dali do pořádku své závazky vůči městu. Buď dluh uhradí v plné výši, nebo si sjednají splátkový kalendář, který dodržují," konstatuje Jiří Vejvoda.

Pokud dlužník nejdéle do roka nepřijde a neřeší svou situaci, následuje návrh soudu na vystěhování. „Souběžně s tím je řešen jeho dluh. To celé pak následně dlužníkovi dluhy navyšuje. Takže pokud má člověk alespoň trochu rozumu, situaci řeší," říká jednatel MSDB Jiří Vejvoda.

Jak ale doplnil, paradoxně tím městské správě narůstají pohledávky. „Rostou nám tím náklady na soudní řízení. Jen v nich máme za posledních deset let odhadem šest milionů korun, které po lidech vymáháme, protože jsme museli uhradit poplatky za soudní řízení," zdůraznil Jiří Vejvoda s tím, že některé dluhy už jsou jen těžko vymahatelné.

Přestože dluhy vyšší než sto tisíc korun nemusejí být výjimkou, nejčastěji se dlužné nájemné pohybuje v rozmezí do 25 tisíc korun. „Nejhorší je to u těch, kteří v podstatě nic neřeší, dluhy neplatí a navíc už mají určité zkušenosti, takže dokáží soudní jednání protahovat. Stává se, že takoví lidé bydlí v městském bytě rok a nezaplatí ani korunu. V takových případech není absolutně problém, aby dluh naskočil na sto a více tisíc korun," podotkl.

A zdaleka se nejedná o nějaké hříchy dávno minulé. „Několik podobných případů jsme měli nedávno hlavně u větších bytů, do kterých se ještě před změnou pravidel nastěhovali lidé, kteří nebyli z Prachatic. Někteří z nich se nastěhovali a v lepším případě uhradili první nájem, pak už neplatili vůbec. Nám pak trvá minimálně rok přes všechny upomínky a soudy, než se podaří je z bytu vystěhovat," dodal.