Úřední hodiny pro veřejnost jsoud:

pondělí 8.00 – 11.00 hodin

středa 8.00 – 11.00 hodin

Vzhledem k nepříznivé personální situaci nebude otevřena podatelna úřadu, ale za vstupními dveřmi je umístěna schránka, do které obálku s podáním vhodíte. Obálky jsou pro zájemce k dispozici vedle schránky. Návrh na vklad práv i ostatní podání je také možné činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou následně vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet.

Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv naleznete zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx.

Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

Naplánovaná ústní jednání budou přesunuta na období po ukončení krizového opatření. Prosíme o pochopení, že nebudeme až do odvolání provádět ústní jednání v terénu (např. v souvislosti s revizemi nebo zjišťování průběhu hranic) ani v budově katastrálního pracoviště.

V případě dotazů k probíhajícím řízením nebo neodkladným záležitostem se obracejte na telefon 388 302 331 nebo e-mailovou adresu úřadu kp.prachatice@cuzk.cz. Rádi se Vám budeme věnovat.

Vladimír Lang, ředitel Katastrálního pracoviště Prachatice.