Slavnostního otevření se zúčastnilo 12 dětí se svými rodiči, představitelé obce Lažiště a zástupci neziskové organice Portus Prachatice, o.p.s. v čele s ředitelem Petrem Šmídem a Terezou Ksandrovou. Všechny přítomné přivítala Mirka Mrázová, která všem poděkovala a zahájila provoz dětské skupiny Kaštánek. Starosta obce Lažiště Jan Pěsta poté řekl pár slov, jak strastiplná cesta vedla až k novému otevření.

Obec dlouho hledala smysluplné využití této budovy, až v závěru minulého roku se naskytla možnost podat žádost o dotaci na provoz dětské skupiny. Jelikož obec by měla dotaci krácenou o 5 %, spojila se obec s neziskovou organizací Portus Prachatice, o.p.s., která měla dotaci ve 100 % výši. Musím hlavně vyzdvihnout práci paní Terezy Ksandrové a paní Veroniky Mrázové, které zpracovaly žádost o dotaci a nyní v době realizace budou zajišťovat management celé akce. Samotná rekonstrukce budovy si vyžádala investici ve výši 3,5 mil. Kč, z této částky pokryly 1,7 mil. Kč dotační prostředky z EU. Veškeré práce se musely stihnout za necelých 6 měsíců, takže to bylo pro všechny velice hektické období. Samotný chod dětské skupiny budou zajišťovat Mirka Mrázová a Kateřina Hávová, které měly na úklid a nastěhování nového nábytku a hraček jeden týden. V jejich kompetenci bylo i sladění interiérového designu celé budovy a výsledek je naprosto úžasný. Výsledek práce všech zúčastněných posunul úroveň vzdělávání v naší obci o level výše.

Obec bude plně zabezpečovat samotný chod a údržbu budovy a bude plně otevřena jakýmkoliv novým požadavkům, které by mohly vést ke zlepšení úrovně vzdělávání. V dalších letech ještě dojede k doplnění zahrady o nějaké herní prvky. Starosta obce na závěr své řeči všem poděkoval a popřál, ať jim nově zrekonstruovaná budova slouží k radosti dětí a jejich zaměstnanců. Dále se slova ujal ředitel neziskové organizace Portus Prachatice, o.p.s. Petr Šmíd, který vyjádřil obdiv nad vybudováním zázemí naší dětské skupiny a popřál hlavně učitelkám pohodový a klidný provoz. Pan ředitel s sebou přivezl sazenici kaštanu, který bude symbolicky vysazen na školní zahradě. Děti byly obdarované dárkovými taškami s drobnostmi, jako např. pastelky, omalovánky a ručně vyrobeným a darovaným andělíčkem od paní Ivany Lopatové z Hodonic.

JAN PĚSTA