V Prachaticích a okolí organizuje sbírku Farní charita Prachatice. Do letošní sbírky se zapojilo padesát kolednických skupinek s 58 kasičkami a z vybraných téměř čtyř set tisíc korun se zpátky vrací téměř 256 tisíc korun. Peníze budou použity na dofinancování charitou poskytovaných sociálních služeb. „Všem dárcům patří dík za přijetí našich Králů a za příspěvky do kasiček. Velké poděkování patří koledníkům a vedoucím kolednických skupinek, kteří koledovali s velkým nasazením,“ uvedla Jana Schwarzová, ředitelka Farní charity Prachatice.

Do sbírky se zapojila tradičně Oblastní charita Vimperk. K té putuje zpět přes sto dvacet dva tisíce korun. Podle Jany Markové, ředitelky Oblastní charity ve Vimperku, i tam peníze pomohou na podporu služeb charity. „Konkrétně na charitní ošetřovatelské služby v domácnostech,“ upřesnila Jana Marková.

Vimperských koledníků bylo letos méně, protože někteří už odrostli nebo onemocněli. I tak odvedli podle Jany Markové výbornou práci a dárci byli štědří.

Tříkrálová sbírka  
Prachatice celková částka 383 279 Kč
počet pokladniček 58
Vlachovo Březí celková částka 42 848 Kč
počet pokladniček 7
Vimperk celková částka 188 313 Kč
počet pokladniček 40

Na Prachaticku se celkem vybralo 614 440 korun.